สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ