สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมประชุมการพัฒนาสถานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ สถานศึกษา ตามโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาด้วยระบบ (e-school)”