สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมประชุมรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง