สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมงาน TO BE NUMBER ระดับพื้นที่ ปี 2565 จ.ลำปาง

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และนางสาววศินี วนรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565
โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่างรายงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง