สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566