สพม.ลำปาง ลำพูน รับการติดตามของคณะกรรมการดำเนินงานการลงพื้นที่ถอดบทเรียนกิจกรรม12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคตฯ จากสพฐ. โดยลงพื้นที่สำรวจ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง