สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทางไกล Conference เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและท้าทาย:จากกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา”