สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (SDGs)