สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมรับมอบนโยบายการรับนักเรียน และชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน