สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา