สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8