สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมกลั่นกรองผลการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. OBEC Special” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สอบถาม👉