สพม.ลำปาง ลำพูน ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ 29 เมษายน 2567