สพม.ลำปาง ลำพูน ต้อนรับ ดร. นภาพร พงษ์ขัน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน