สพม.ลำปาง ลำพูน ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนแม่พริกวิทยา และโรงเรียนเตรียมอุดมฯ