สพม.ลำปาง ลำพูน ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนเมืองปานวิทยา