สพม.ลำปาง ลำพูน ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนที่มีความประพฤติดีและมีจิตอาสา