สพม.ลำปาง ลำพูน ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน