สพม.ลำปาง ลำพูน ดำเนินการประชุมผ่านระบบ Goog meet “แนวทางการดำเนินงานเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษาฯ”