สพม.ลำปาง ลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่สู่มืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย