สพม.ลำปาง ลำพูน จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เก็บผลงาน ระบบ ว.PA ด้วย Google Site