สพม.ลำปาง ลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดลำปาง) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.ลำปาง ลำพูน