สพม.ลำปาง ลำพูต ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานสึกษาที่มีนักเรียนพักนอน โรงเรียนประชาราชวิทยา และโรงเรียนเมืองมายวิทยา