สพม.ลำปางลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศชำนาญการ นางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16/2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ