สพม.ลปลพ เข้าร่วมประชุมติดตามนโยบาย เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย

นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผอ.สพทได้รับมอบหมายจาก ท่าน ผอ.สพม.ลำปางลำพูน เข้าร่วมประชุมติดตามนโยบาย เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย จาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขากพฐ.ณ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต1 วันที่ 28-29 มีนาคม 2565

วิไลวรรณ ยะสินธ์ ภาพ-ข่าว