สพม.ลปลพ ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565