สพม.ลปลพ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เตรียนความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นิเทศ ติดตามเกี่ยวกับแนวทาวการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดเรียน และระหว่างการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงาน ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา