สพม.ลปลพ นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มจามเทวี

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการการนิเทศการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติกน้าที่ ณ ห้องเกียรติประวัติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน