สพฐ. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม โครงการห้องเรียนสีเขียว ขับเคลื่อนพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนประจำปี 2567