สบปราบพิท “ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น ระดับโรงเรียน”