สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการอบรมโครงการ พัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหา ความรุนแรงนเด็กและเยาวชนผ่านระบบบออนไลน์ (Google Meet)