ศึกษาธิการภาค 15 เยี่ยม สพม.ลำปาง ลำพูน

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ศึกษาธิการภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางนภาพร แสงนิล และนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้การต้อนรับ ณ สพม.ลำปาง ลำพูน