วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายสรวง ศรีแก้วทุม นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ นางชนัดดา ทิพย์เลิศ เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน เข้าร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๕

ชนัดดา ทิพย์เลิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว