ลูกสนคนเก่ง รับโล่รางวัลพระราชทานการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี