ลูกสนคนเก่ง! คว้ารางวัลการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน