ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี พ.ศ. 2565 ระดับภาคคณะสงฆ์ ประเภททีมชายล้วน และได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ