ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่