ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมหญิงล้วน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด พร้อมไปต่อระดับภาค