ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันความถนัดทางการแพทย์ระดับชาติ (Medical Science Aptitude Development and Testing)