ร่างประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ร่างประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ร่างประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ร่างประกาศ ร่างเอกสาร โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

ร่างประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566