ยินดีต้อนรับครูอรทัย ณ ลำปาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ