ผู้บริหารคนเก่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564