ประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอ (MV) เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง”

ประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอ

 

บันทึกข้อความ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องการประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอ (MV) เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง"