ประกาศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน