ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565ฯ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565ฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น ป

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน