ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

1.ประกาศ ว.12 (นักวิเคราห์)

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะคัดเลือก)

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (แบบคำขอย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง/โอน)

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 (ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด)

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 (แบบประเมินบุคคลและผลงาน)