ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 รอบ 2 สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ประกาศย้ายขรก.ครู ครั้งที่ 2 (รอบที่2)

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 รอบ 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน