ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ประเมิน ภาค ค

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566