ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 1) สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ประกาศผลย้ายครู-2567

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน