ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาอาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาอาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักทรัพ ภาค ค

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาอาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน